Medzinárodné observatórium

Medzinárodné observatórium pozostáva zo skupiny zainteresovaných strán rôzneho charakteru: združení, centier odbornej prípravy a vzdelávania, organizácií, spoločností, orgánov verejnej správy, ktoré môžu spolupracovať na rôznych úrovniach pri rozvoji, šírení, realizácii, vytváraní sietí, hodnotení, prenose, udržateľnosti a využívaní aktivít projektu EDA+..

Ak chcete byť súčasťou projektu Medzinárodné observatórium EDA+, kliknite na tlačidlo a vyplňte formulár: