O projektu

Itinerář snadného inkluzivního přístupu ke vzdělání v digitálním prostředí

Easy Digital Access+ je evropský projekt partnerství malého rozsahu v oblasti vzdělávání dospělých realizovaný v rámci programu Erasmus+. Jeho hlavním cílem je poskytnout znevýhodněným skupinám lidí snadný přístup k IT znalostem, což podpoří jejich možnost účasti na aktivitách v digitálním prostředí a pomůže tak  zlepšit jejich sociální a ekonomickou situaci.

"To není pro vás!!! Toto je pro vaše přátele, příbuzné, rodiče nebo prarodiče, kteří tyto zprávy nečtou nebo nemají přístup k digitálním technologiím. Prolomte pro ně digitální propast!!! Pomozte nám, pomozte jim!!!"
Alvaro Torres, ADESOS
Koordinátor projektu

Partneři projektu

Hlavní cíle

  • Vypracovat program školení a navrhnout vhodné procesy pro zlepšení digitálních dovedností znevýhodněných osob
  • Usnadnit přístup ke školení v oblasti digitální komunikace s veřejnou správou tak, aby lidé z cílových skupin mohli efektivněji využívat různé formy podpory ke zlepšení své sociální situace
  • Otestovat itinerář školení v různých zemích konsorcia a analyzovat jeho efektivitu. Na základě toho pak vytvořit Katalog osvědčených postupů a nejlepších dostupných technik s potenciálem přenositelnosti
  • Umožnit přístup k online a digitálním formám učení a rozšířit jejich využívání dospělým, kteří nemají předchozí digitální dovednosti
  • Zajistit rovné příležitosti, možnost zapojení a dostatečnou kvalitu školení pro všechny prostřednictvím vhodného konceptu vzdělávacích nástrojů
 
  • Vytvořit nadnárodní síť, která bude sloužit jako observatoř projektu a zajistí šíření výsledků a výměnu osvědčených postupů 

Cílové skupiny

Dospělí, kteří mají potíže se začleněním, kvůli své nezaměstnanosti, ekonomickým problémům, věku a nedostatečným znalostem digitálního prostředí, a kteří potřebují:

  • Naučit se využívat elektronický přístup ke komunikaci s veřejnou správou v souvislosti s její pokračující digitalizací (implementací politik digitalizace a přechodu interakce s veřejnou správou do digitální podoby)
  • Zlepšit své digitální dovednosti tak, aby mohli absolvovat i online vzdělávání a usnadnili tak svůj přístup na trh práce a rozšířili své možnosti celoživotního vzdělávání
  • Zvýšit své povědomí o evropském občanství a ekologickém přístupu prostřednictvím digitálních nástrojů

Obecně platí, že největší skupinu potenciálních konečných příjemců tvoří nízkokvalifikovaní, nezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní a senioři, tj. lidé, kteří čelí různým překážkám (a sociálnímu vyloučení) z důvodu nedostatečných digitálních znalostí a dovedností.